Thuis

afbeelding020

Welkom op de site van Thuis in Huiswerk!

NIEUWS………..Helaas moet ik tot mijn grote spijt, door langdurige ziekte, Thuis in Huiswerk tot nader order sluiten.

Je kunt hier terecht voor bijlessen en voor huiswerkbegeleiding in de breedste zin van het woord. Vaak zijn er meerdere redenen om te kiezen voor huiswerkbegeleiding, bijlessen of een combinatie hiervan.

Wanneer is het verstandig om te kiezen voor huiswerkbegeleiding?

Uit ervaring is gebleken dat er verschillende aanleidingen kunnen zijn om voor begeleiding te kiezen. Het is verstandig om voor begeleiding te kiezen als u één of meerdere van de onderstaande situaties herkent: 

De leerling heeft moeite met het plannen van het huiswerk. 

De leerling heeft problemen met de inhoud van bepaalde vakken. 

De leerling is snel afgeleid en/of heeft geen rustige werkplek thuis. 

De privésituatie van de leerling leidt er toe dat deze zich moeilijk kan concentreren. 

De leerling heeft moeite met het structureren, plannen en uitwerken van de leerstof. 

De motivatie en discipline van de leerling bevinden zich op een laag niveau. 

Er zijn problemen bij de overgang van groep 8 van de basisschool naar de brugklas. 

De leerling heeft problemen door zijn specifieke situatie vanwege een vermoeden of indicatie van bijvoorbeeld ADHD, ADD, Asperger, een concentratiestoornis, dyscalculie, dyslexie, faalangst, Gilles de la Tourette, hoogbegaafdheid of PDD-NOS/autisme.

Kies ik voor huiswerkbegeleiding op school of op een aparte locatie?

Huiswerkbegeleiding op school heeft zijn voor- en nadelen. Voordelen zijn o.a. dat er van reistijd geen sprake is, de tarieven lager kunnen liggen dan bij een extern instituut en er ook klasgenootjes aanwezig kunnen zijn (wat in sommige gevallen ook weer een nadeel is!).

Nadelig kan zijn dat de begeleiding op school vaak minder intensief en professioneel is dan bij een extern instituut. De groepen zijn op school meestal groter, de begeleidingstijden korter en vaak worden er door de school voor de begeleiding leerlingen ingeschakeld die niet perse geschikt zijn als studiebegeleider voor schoolgenoten. Een extern instituut biedt vaak een ruime en plezierige omgeving, die na een lange schooldag afwisseling biedt waardoor de leerlingen niet het gevoel hebben de gehele dag met school bezig te zijn.

Hoe lang duurt huiswerkbegeleiding?

Kinderen die huiswerkbegeleiding volgen zijn per middag zo’n anderhalf tot tweeënhalf uur aanwezig op het instituut, maar dit kan per kind verschillen en de duur is ook afhankelijk van de studielast van dat moment. De periode waarin huiswerkbegeleiding gevolgd wordt is erg afhankelijk van de reden van aanmelding en de vorderingen die de leerling met de geboden huiswerkbegeleiding maakt. De gemiddelde periode waarin huiswerkbegeleiding gevolgd wordt ligt tussen de zes en twaalf maanden. Er is echter wel veel variatie: zo zijn er leerlingen die bijvoorbeeld alleen de eerste twee, drie maanden van het schooljaar van begeleiding gebruik maken en dan zelfstandig verdergaan. Daarentegen zijn er ook scholieren die meerdere schooljaren achtereen huiswerkbegeleiding volgen.

Bij Thuis in Huiswerk staat het kind/ de jongere centraal en is een warme, huiselijke sfeer de basis voor een goede open samenwerking. Immers wanneer een kind/jongere zich niet prettig voelt in een leeromgeving is er geen motivatie om te presteren.

Huiswerkbegeleiding gebeurt in kleine groepjes kinderen/jongeren in de leeftijd van 10 – ±18 jaar, in een huiselijke sfeer en omgeving. Ik werk in groepjes van maximaal 4 leerlingen met veel persoonlijke aandacht voor het kind/ de puber. Natuurlijk is het ook mogelijk om de huiswerkbegeleiding individueel te doen en basisschool kinderen krijgen standaard individuele begeleiding.

De bijlessen zijn altijd individueel zodat je echt intensief kunt werken aan een vak waar je moeite mee hebt.

Een begeleidingsuur begint met een kopje thee of limonade en wat lekkers. Daarna gaan we aan de slag met het huiswerk of de bijles.

Kernwoorden: Kleinschalig, betrokken, huiselijk

 

een vertrouwd gevoel