Wat bieden we

Huiswerkbegeleiding

Bijlessen
Examentraining

Individuele begeleiding en oplossingsgerichte coaching

Bijlessen in rekenen en taal (basisschool, voortgezet onderwijs, MBO, HBO)

Cito-training 

Basisschoolleerlingen:

Het komt vaker voor dat leerlingen op de basisschool tegen knelpunten oplopen. Dit kunnen problemen met de taalontwikkeling, rekenen, informatieverwerking of andere vaardigheden zijn. Op de meeste basisscholen wordt dit in een vroeg stadium door de docent gesignaleerd en vaak wordt dan extra aandacht gegeven in de vaardigheden waar de leerling moeite mee heeft. Soms is die extra aandacht niet voldoende om de achterstand tijdig in te lopen.

Samen met de ouders wordt een praktische aanpak besproken om bepaalde basisvaardigheden te verbeteren.

Wilt u weten of begeleiding van Thuis in Huiswerk een oplossing voor uw situatie kan zijn?

Begeleiding bij maak- en leerwerk:

Een groot voordeel van de huiswerkbegeleiding bij Thuis in Huiswerk is dat de leerling na schooltijd of in zijn tussenuren direct kan beginnen met het maken van schoolopdrachten. Met de hulp van de aanwezige begeleider kan hij de informatie, die nog redelijk kort in het geheugen zit, toepassen op de huiswerkopgaven en het leerwerk. Dit voorkomt een verlies aan informatie en uitstelgedrag door de leerling. Het kost de leerling veel minder tijd dan wanneer hij de opdracht enkele dagen later zou maken.

Planning:

Voordat de leerling aan zijn maak- en leerwerk begint wordt eerst samen met de studiebegeleider de aanpak besproken en een planning opgesteld. Op deze manier ontstaat voor de leerling een goed inzicht in de juiste invulling en uitvoering van zijn huiswerk.

 Een studieplanning die voorziet in voldoende voorbereidingstijd, is een goed uitgangspunt voor het behalen van een goed resultaat. 

Ontwikkeling van studievaardigheden en leerstrategieën:

Thuis in Huiswerk streeft er naar dat iedere leerling op den duur zelf zijn huiswerk kan plannen en maken. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van “leren leren” zoals: 

het toepassen van verschillende leerstrategieën.

het leren maken van goede samenvattingen.

het oefenen met de leerstof.

het optimaal voorbereiden op een SE, SO of andere toets.

 

Thuis in Huiswerk streeft naar een flexibele begeleiding waarin de situatie van de leerling als uitgangspunt wordt gekozen. De leerling en ouders hebben de vrijheid om zoveel begeleiding af te nemen als zij wensen.