Tips

Tips die ervoor zorgen dat het leren beter gaat:

Maak een goede planning van wat je wilt doen, voor elk deel van de dag, met de te bestuderen stof erbij.

Bekijk wanneer je je het beste kunt studeren, ’s morgens, ’s middags of ’s avonds. Niet iedereen is op hetzelfde moment van de dag geconcentreerd.

Probeer je niet langer te concentreren dan 25 minuten. Ga daarna 5 minuten iets heel anders doen! Oefeningen, een computerspelletje of je broertje treiteren 🙂

Na drie blokken van 25 minuten heb je een half uur pauze verdiend.

Probeer in zo’n rustig mogelijke omgeving te studeren. Ga er goed voor zitten, zet rustige muziek op en de televisie en smartphone etc uit!

Soms helpt een andere invalshoek.

Probeer echt geïnteresseerd te zijn in wat je leest/leert, ook al boeit het onderwerp je niet echt. Als je de interessante dingen naar boven haalt, dan kun je de informatie veel beter onthouden.

Neem voordat je begint alles even door, zodat je weet wat je gaat lezen en hoe alles is opgebouwd.

Ga vervolgens heel gedetailleerd de stof doornemen.

Probeer niet aan andere dingen te denken dan aan leren en dwing jezelf rustig te blijven zitten.

Als je teksten hebt doorgelezen, laat deze dan even bezinken. Probeer er even over na te denken.

Maak schema’s van de te bestuderen tekst.

Probeer je tijd goed te verdelen. Elke dag een uurtje studeren betekent dat je niet hoeft te stressen tijdens repetitieweken. Sommige mensen presteren beter onder hoge druk, maar het leren heeft weinig zin als je het slechts een dag kan onthouden. Je hersenen slaan alles beter op als ze vaker de informatie onder ogen krijgen.

Je begrijpt de stof pas volkomen als je hem kunt uitleggen aan iemand anders. Probeer dit uit! Ook al snapt een ander het al, gebruik hem als testobject om te kijken of jij het goed begrijpt.

Tips voor de talen!

Het leren van woordjes gaat het beste als je ze èn opschrijft èn hardop uitspreekt èn oefent in een zinnetje, zodat je de betekenis goed in je hoofd opslaat.

Bij het uit je hoofd leren van vocabulaire en grammatica werkt herhaling erg goed. Als je een rijtje woordjes of werkwoordsvormen moet stampen kun je beter een paar dagen eerder beginnen en het aantal keer herhalen. Dan worden ze dieper in je geheugen opgeslagen dan wanneer je ze een dag van tevoren bestudeert.

Probeer bij het leren van woorden een plaatje in je hoofd te vormen. Dit helpt om de betekenis beter in je hersenen op te slaan. (Probeer bij maison ook een echt huisje in gedachten op te roepen).

Als je de vertaling of de schrijfwijze van een woord niet kunt onthouden probeer dan een associatie te vinden bij het woord. Dit kan een heel absurde associatie zijn (een professor: één f, twee s-en: een man op één fiets met twee sokjes), of een Nederlands woord dat lijkt op de vertaling in een buitenlandse taal (contribute=bijdragen, denk aan het Nederlandse contributie).

Leer niet alle rijtjes en woordjes in één keer.Deel het op in blokken, zodat je geconcentreerd blijft. Je kunt beter 5 minuten geconcentreerd leren dan twee uren naar de pagina kijken zonder iets in je geheugen op te slaan. Ga ondertussen iets anders (bijvoorbeeld een ander vak doen).

Zorg dat je sowieso uitgerust bent als je moet leren. Het leren gaat dan veel sneller.

Als je thuiskomt, zorg dat je eerst wat leuks gaat doen voordat je je op je schoolwerk stort. Drink thee met je zusje of laat de hond uit. Dan heb je weer genoeg energie om je op je schoolwerk te storten.

Als je de spelling van woorden moet leren werkt het goed om ze in stukjes uitgesproken in je hoofd te zetten. Bijvoorbeeld: exhaustion: zet dit in je hoofd als ex haus tion.
Bij het schrijven van een opstel: verzin altijd eerst een goede structuur (inleiding, argumenten of voorbeelden en slot) en schrijf daarna op wat je voor de verschillende onderdelen als basis kunt gebruiken. Als je dit hebt gedaan kun je vaak in een keer de tekst er omheen schrijven.

Zorg dat je in de inleiding een zin hebt staan die het voor de lezer aantrekkelijk maakt om het stuk te lezen. Dit kan of een goede vraag of een anekdote zijn.

Als je klaar bent met schrijven, leg de tekst dan even weg en denk aan wat anders. Vervolgens lees je de tekst nog een keer door alsof iemand anders hem heeft geschreven. Er is niets moeilijker dan je eigen tekst kritisch doorlezen, dus kijk er voor uit dat je niet over je eigen fouten heen leest.

Tips voor exacte vakken!

Bij vakken als wiskunde en techniek geldt dat je veel moet oefenen. Neem de tijd om de sommen en opdrachten te maken. Hoe meer je werkt met formules, hoe gemakkelijker dit wordt.

Als je een opdracht maakt, zorg dat (ook al ben jij de enige die het leest) het antwoord overzichtelijk opgeschreven is. Begin met het opschrijven van alle waarden die je kent met de juiste eenheid erbij. Daarna ga je kijken welke formules je het beste kunt gebruiken. Schrijf deze ook voluit op. Vervolgens vul je alles in en kijkt welke waarden eruit moeten komen. Werk overzichtelijk en dwing jezelf om altijd de eenheid erbij te zetten. Het lijkt veel onnodig werk, maar hierdoor sla je de methode sneller op. Deze methode wordt altijd herhaalt, zij het soms in een andere vorm, terwijl de getallen elke keer anders zijn. Het oefenen heeft minder zin als je alleen getallen opschrijft.

Controleer als je een antwoord hebt of dit antwoord past bij de vraag. Vaak wordt een andere eenheid gevraagd in het antwoord, of heb je per ongeluk het antwoord van een tussenvraag opgeschreven in plaats van het eindantwoord.

Probeer het hele proces logisch te volgen. Alle formules komen voort uit logische theorieën. Bij de meeste kun je je wel wat voorstellen. Lees goed de teksten en probeer eenvoudige stappen te beredeneren. (Bijvoorbeeld: als de lengte van een draad toeneemt, neemt ook de weerstand toe. Probeer je daar iets bij voor te stellen.)

Werk altijd netjes en leesbaar. Het werkt goed om een berekening eerst op kladpapier uit te voeren. Als er veel doorstrepingen in een oplossing staan, dan geeft dat direct de indruk dat je moeite had met de opdracht. Schrijf alle tussenstappen op, omdat deze soms afzonderlijk gewaardeerd worden! Een antwoord is niet zoveel waard, het gaat om hoe je tot dit antwoord bent gekomen. Een rekenfoutje telt niet zo zwaar, want een vergissing is menselijk. Een verkeerde formule gebruiken is veel erger, alleen niemand komt erachter dat het slechts een rekenfoutje was als er alleen een verkeerd antwoord is genoteerd.

Als je iets niet snapt in de klas: voel je niet dom. Vraag net zo lang door tot je het helemaal begrijpt. Bij veel vakken is het zo dat wanneer je de basis niet helemaal begrijpt, je de rest van de stof ook niet snapt. Een docent is er voor om de stof helemaal begrijpelijk te maken. Als hij niet kan uitleggen, vraag dan een medeleerling om je te helpen.

Oefen per hoofdstuk goed de opdrachten en zorg ook dat je per les de stof goed doorleest. Dit betekent dat je voor een proefwerk alleen nog maar hoeft te herhalen. Als je eenmaal een manier van denken hebt gesnapt hoef je deze slechts te herhalen om je hem te herinneren.