Privacy policy

PRIVACY POLICY

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Thuis in Huiswerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Thuis in Huiswerk en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Thuis in Huiswerk verstrekt. Thuis in Huiswerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

WAAROM THUIS IN HUISWERK GEGEVENS NODIG HEEFT

Thuis in Huiswerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Thuis in Huiswerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het geven van huiswerkbegeleiding/bijlessen en het delen van de daarbij behorende informatie en het versturen van facturen.

HOE LANG THUIS IN HUISWERK GEGEVENS BEWAART

Thuis in Huiswerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij het wel tot stand komen van een overeenkomst zullen de gegevens bewaard blijven zolang de overeenkomst loopt en u gebruik maakt van de diensten van Thuis in Huiswerk. Na beëindiging van de overeenkomst zullen deze gegevens maximaal 1 jaar bewaard blijven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Thuis in Huiswerk. Thuis in Huiswerk zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.